Переосмислення культурного туризму в Європі та за її межами

TExTOUR – це проект, що фінансується ЄС, який розробляє новаторські та стійкі стратегії та політику культурного туризму за принципом спільного створення. Кінцева мета – сприяти розвитку менш відомих території в Європі та за її межами.

Textour

Яка наша мета? Інтегрувати культурну спадщину, туристичну діяльність та місцеві громади задля сталого розвитку. Які результати? Чистіше довкілля, здоровіша економіка та щасливіші люди.

Via Regia

Символ єднання Європи

Via Regia

VIA REGIA – найдавніший та найдовший автомобільний шлях, що сполучає Східну та Західну Європу. Він проходить через 8 країн – від Атлантичного узбережжя Іспанії через Україну і далі на Схід. У 2006 році дорога була визнана «Культурним маршрутом Ради Європи». Культурні маршрути, створені Радою Європи в 1987 році, покликані продемонструвати за допомогою подорожей у просторі і часі, як спадщина різних країн та культур Європи сприяє розвитку спільної та автентичної культурної спадщини. Фокус проекту TExTOUR – культурна спадщина невеликих та недостатньо відомих територій, серед яких і Рівненська область. Успішні туристичні кейси маршруту будуть виступати взірцями для наслідування та відтворюватимуться у менш розвинених районах. Проект спрямований на посилення транснаціонального, регіонального та місцевого співробітництва з метою популяризації культурного туризму менш відомих Дестинацій. Загальна мета – сприяти формуванню почуття приналежності до Європи.

В рамках проекту TExTOUR, завданнями Пілотної території VIA REGIA є:

• Розвиток та модернізація інфраструктури
• Покращення туристистичних послуг та створення нових туристиних пропозицій
• Розвиток компетенцій, навчання різних цільових груп

Місця

Вісім різноманітних та взаємодоповнюючих територій “культурного туризму” дозволять нам перевірити широкий спектр сценаріїв розвитку: внутрішні та прибережні, сільські та міські, а також віддалені Дестинації.